ราษฎรอาวุโส หนุนยุทธศาสตร์ประเทศพลังสามประสาน

ราษฎรอาวุโสหนุนยุทธศาสตร์ประเทศพลังสามประสาน สร้างพลังมหาศาลขับเคลื่อนประเทศไทยแข็งแกร่งพ้นความจน ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีประชุมคณะทำงานประชารัฐเพื่อสังคม 80 องค์กร กว่า 200 คน ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส ที่ปรึกษาคณะทำงานประชารัฐเพื่อสังคมหนุน รัฐบาลประกาศยุทธศาสตร์ประชารัฐ ส่งเสริมความเข้มแข็งฐานราก